8145 Hwy. 6 S, Houston, Texas 77083

Cheese Enchiladas

Three cheese enchiladas cover with gravy & cheese. Served with rice & refried beans.

  • $8.95