8145 Hwy. 6 S, Houston, Texas 77083

Enchilada (shredded chicken)

  • $3.50