8145 Hwy. 6 S, Houston, Texas 77083

Flautas

3 chicken flautas (corn or flour) rice, refried beans, lettuce, tomatoes & sour cream.

  • $9.95